Miljö & Kvalitet

Vi vill möta kundernas efterfrågan på hög kvalitet och minskad miljöpåverkan, och strävar ständigt efter att bli bättre på att arbeta för en miljömässig hållbarhet. Detta gör vi på olika sätt, till exempel genom våra policys, samt långsiktiga och kortsiktiga mål för verksamheten.

Med visioner och ett starkt ledarskap vill vi prioritera ständig utveckling, för att skydda naturen och samhället mot negativ påverkan genom vår verksamhet. Vi vill vara med och skapa en god livskvalitet för framtiden.

Vi har därför valt att påbörja processen mot certifiering enligt ISO 14001 och ISO 9001, för att visa att vi lever upp till högt ställda krav. Respektive standard fungerar som stöd och hjälp i arbetet med ständiga förbättringar.

För styrning och ledning av vår verksamhet, arbetar vi med ett integrerat ledningssystem, som omfattar arbetsmiljö, miljö, kvalitet och trafiksäkerhet.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du detta. Klicka här för mer information.

Jag förstår